Akrobatik, Klang der Farben 2006 Menschenturm, Klang der Farben 2006 Rola Bola, Klang der Farben 2006 Springen, Klang der Farben 2006 Am Trapez, Klang der Farben 2006 Telefon, Klang der Farben 2006 Kleine Elfen, Klang der Farben 2006 Stelzen, Klang der Farben 2006 Finale, Klang der Farben 2006